Add Your Heading Text Here

Katarzyna Ciarkowska

Katarzyna Ciarkowska

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie terapii poznawczo - behawioralnej w szkole Crescentia, która posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii…

Julia Halewicz

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Pracuję w nurcie bechawioralno-poznawczym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Bechawioralno-Poznawczej. Od 10 lat pracuję jako…

Marta Dąbska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4 - letniego, całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej…