Hipnoza i hipnoterapia

Czym jest hipnoza?

Hipnoza jest całkowicie bezpiecznym i naturalnym stanem umysłu. Polega na wprowadzeniu umysłu w stan transu, w którym zwiększa się koncentracja na wybrane bodźce (z pominięciem bodźców peryferyjnych) i podatność na sugestie. Każdy człowiek był w swoim życiu w stanie hipnozy wiele razy – pojawia się on samoistnie. Jeśli skoncentrowałeś się kiedyś na książce tak, że nie słyszałeś jak ktoś do Ciebie mówi, lub “odpłynąłeś” jadąc samochodem w długiej podróży – była to właśnie forma hipnozy. Dzieci do 6 roku życia są praktycznie w ciągłej hipnozie – dzięki temu szybko przyswajają wiedzę ale są też w stanie stworzyć w swoim umyśle złożone światy i fabuły używane w zabawie. Wraz z dojrzewaniem umysł coraz bardziej koncentruje się na “rzeczywistości”, jakkolwiek nie oznacza to, że dorosłość wiąże się ze zniknięciem hipnozy. Każdy może być wprowadzony w stan hipnozy i w pełni korzystać z jego specyficznych możliwości.

Czym jest hipnoterapia?

Hipnoterapia jest wykorzystaniem stanu hipnozy w pracy terapeutycznej. Pacjent jest wprowadzany w hipnozę przez wykwalifikowanego hipnoterapeutę, a następnie odbywa się praca terapeutyczna. Praca w hipnozie może przybierać różne formy – może to być wsłuchiwanie się w sugestie podawane przez terapeutę, analizowanie pojawiających się obrazów, praca na wyobrażeniach, lub na wspomnieniach z przeszłości. Hipnoza umożliwia eksplorację znacznie głębszych pokładów umysłu niż tych, do których mamy dostęp w codziennym życiu. Dzięki skupieniu się na wewnętrznych procesach możemy odkryć rozwiązanie danego problemu lub wypracować pożądane nawyki.

Dla kogo jest hipnoterapia?

Hipnoterapia może zostać wykorzystana przez każdą osobę chcącą rozwiązać problemy natury psychicznej lub pracować nad samorozwojem.

Hipnoterapia może być wykorzystywana w leczeniu szeregu zaburzeń, w tym: lęków, bólu, zaburzeń psychosomatycznych, seksualnych, nałogów, zaburzeń osobowości czy traum. Dzięki otwarciu normalnie niedostępnych obszarów umysłu hipnoterapia jest również wspaniałym narzędziem w samorozwoju, poszerzaniu własnej samoświadomości, lub poprawie samooceny.

Jak przebiega sesja hipnozy?

W trakcie sesji pacjent kładzie się na leżance i jest poproszony o przyjęcie możliwie najwygodniejszej pozycji – zazwyczaj z rękami ułożonymi wzdłuż ciała i z wyprostowanymi nogami. Następnie hipnoterapeuta podaje indukcję hipnotyczną, czyli instrukcję wprowadzającą pacjenta w stan hipnozy. Po osiągnięciu optymalnej głębokości hipnozy zaczyna się praca terapeutyczna.

W trakcie sesji hipnozy pacjent jest całkowicie świadomy – nie ma możliwości by coś zrobił lub powiedział wbrew swojej woli. Pacjent pamięta również wszystko, co wydarzyło się w trakcie sesji. 

Każdy może wejść w stan hipnozy – jednym może to przychodzić łatwiej, innym trudniej, jakkolwiek hipnoza jest stanem dostępnym dla każdego – jest to w końcu jeden z naturalnych stanów naszego umysłu.

Łącznie sesja hipnotyczna – wraz z rozmową początkową i końcową trwa 60 minut. 

Pierwsza wizyta ma charakter diagnostyczny i nie zawsze może zakończyć się wprowadzeniem w stan hipnozy – w zależności od złożoności problemu i czasu potrzebnego na diagnozę.

W czym może pomóc hipnoterapia?

Hipnoterapia jest doskonałą metodą pracy nad takimi problemami, jak:

– Rzucenie palenia

– Uporanie się z nadwagą

– Lęki i fobie

– Depresja

– Przewlekły ból

– Zaburzenia psychosomatyczne

– Doświadczenia traumatyczne

Hipnoterapia jest też doskonałym narzędziem do samorozwoju, zwiększenia poczucia własnej wartości, czy zwiększenia kreatywności.

Terapia H.I.T.T.

Jedną z metod terapii stosowanych w Pomorskim Centrum Psychiatrii jest Metoda Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.) stworzona przez Wernera Meinholda. Metoda H.I.T.T. jest terapią unikalną dla hipnozy, stworzoną całościowo pod wykorzystanie wszystkich dobroczynnych efektów stanu hipnotycznego. Istotą terapii jest stopniowa regresja w czasie. W trakcie każdej sesji hipnotycznej pacjent przesuwa się stopniowo co rok w osi czasu swego życia. Wraz z terapeutą pracuje nad pojawiającymi się emocjami i wspomnieniami w celu ich zrozumienia, przepracowania, akceptacji i integracji w swoim aktualnym życiu. Rolą hipnoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w tej podróży w przeszłość i uzupełnienie braków, które pojawiły się na różnych etapach życia. Doświadczenia z dziedziny psychologii wyraźnie pokazują, że większość zaburzeń z którymi borykają się ludzie, takich jak nałogi, zaburzenia osobowości czy depresja, ma swoje źródło we wczesnych fazach dzieciństwa. Dzięki możliwościom hipnozy pacjent może ponownie udać się do tych doświadczeń, przeżyć je na poziomie nieświadomym w odmienny sposób i dzięki temu “wyprostować” traumy, które doprowadziły do pierwotnego powstania zaburzeń. Metoda H.I.T.T. pozwala na pracę u najgłębszych podstaw osobowości pacjenta i dlatego umożliwia często najbardziej istotne zmiany w zachowaniu.

Umów wizytę
Adam Hajdukiewicz - ZnanyLekarz.pl

Gdynia Karwiny

574 410 155

ul. Wschodnia 1C/16
81-575 Gdynia

Gdańsk Oliwa

574 410 166

ul. Opata Jacka Rybińskiego 24/9
80-320 Gdańsk

Gdańsk Aniołki

574 410 044

ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk