Dane firmy

Nazwa firmy : Anna Urban

Siedziba : Kopernika 60, 81-411 Gdynia

Email: biuro@pcp.med.pl

NIP: 5862155074
REGON: 2221410070003
Kod resortowy V 01

Numer konta bankowego:
75 2530 0008 2038 1041 9440 0001
Nest Bank
Nazwa odbiorcy: Anna Urban

Doświadczony zespół

Twoje zdrowie jest dla nas najważniejsze. Nasz zespół specjalistów zapewni najlepsze leczenie.

Twoje terapia

Leczenie dostosowane do Twoich potrzeb i wymogów.

Szybkie terminy

Rozumiemy jak ważna jest szybka pomoc. Oferujemy szybkie terminy wizyt u naszych specjalistów.

Gdynia Karwiny

574 410 155

ul. Wschodnia 1C/16
81-575 Gdynia

Gdańsk Oliwa

574 410 166

ul. Opata Jacka Rybińskiego 24/9
80-320 Gdańsk

Gdańsk Aniołki

574 410 044

ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk

Poznajmy się!

Nasze poradnie powstały jako odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną i psychologiczną

Dokładamy wszelkich starań, by nasza kadra medyczna i psychoterapeutyczna leczyła zgodnie z najnowszymi osiągnięciami i odkryciami nauk medycznych.

Dbając o dobre samopoczucie pacjentów staramy się zapewnić miłą atmosferę, przyjazne, intymne i estetyczne gabinety, niedługie terminy oczekiwania na wizytę, a także kompleksowość opieki lekarskiej i terapeutycznej w naszej placówce.

Naszym celem i hasłem przewodnim jest pomaganie potrzebującym w powrocie do równowagi najbardziej profesjonalnie, najlepiej i najmilej jak możemy.

Regulamin podmiotu leczniczego

Przed umówieniem wizyty w naszych placówkach prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem.

 1. Pomorskie Centrum Psychiatrii jest prywatną poradnią zdrowia psychicznego. Świadczenia są realizowane odpłatnie.
 2. Spotkania terapeutyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji lub za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl
 3. Terminy sesji regularnej psychoterapii są ustalane bezpośrednio z terapeutą lub w rejestracji.
 4. Zmiany terminu wizyty, wizyty pierwszorazowe oraz wizyty kolejne są potwierdzane przez rejestrację. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dwa dni wcześniej (w przypadku terminów poniedziałkowych, wtorkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy) w formie wiadomości SMS lub telefonicznie. Uwaga! brak wiadomości SMS nie oznacza, że wizyta została odwołana, może wynikać z przyczyn technicznych. 
 5. Przed pierwszą wizytą Pacjent wypełnia w rejestracji formularz danych osobowych i podpisuje zgody RODO. 
 6. Dzieci i młodzież do 18 roku życia na wizyty zgłaszają się w obecności   rodzica / opiekuna prawnego / przedstawiciela ustawowego, który przed wizytą wyraża na nią pisemną zgodę. 
 7. Pacjent, który umówił wizytę zobowiązany jest do jej potwierdzenia lub odwołania co najmniej 24 godziny przed terminem wizyty (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy). Brak potwierdzenia wizyty, czy też brak możliwości skontaktowania się z Pacjentem może skutkować jej anulowaniem.
 8. Nie odwołanie wizyty w czasie co najmniej 24 godzin przed jej terminem jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Nie pojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 9. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia, jednocześnie z koniecznością wniesienia 100% opłaty.
 10. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską / rodzinną zjawia się tylko jeden z partnerów lub nie wszyscy członkowie rodziny, wizyta jest płatna tak, jak była zaplanowana jako partnerska / rodzinna. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą / rodziną, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności wszystkich osób biorących udział w terapii, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 11. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności:
  • Zaplanowane po rozpoczęciu psychoterapii cykliczne spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  • Wizyty i sesje psychoterapeutyczne, które nie odbywają się z powodu nieobecności lekarza / terapeuty nie wymagają opłacenia 
  • W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum (dni robocze godz. 9:00-21:00). 
  • Wizyty, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane:
   I) e-mailem oraz telefonicznie / SMSem w poprzedzający piątek do godz. 21:00 na numer kom. 574410166 (Gdańsk-Oliwa) / 574410155 (Gdynia)
   albo
   II) za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl co najmniej 24 godziny przed wizytą.
  • Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub nie stawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty lub lekarza.
  • Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależnie od wydarzeń losowych, takich jak np. trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  
  • W przypadku nagłego zachorowania lub nałożenia izolacji z powodu zakażenia COVID-19 sprawy nieobecności lub odwołania wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny rozpatrujemy indywidualnie po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego / wyniku testu (antygenowego / PCR) do wglądu lekarza, terapeuty prowadzącego lub kierownika Centrum. Zaświadczenia / wyniki dołączane są do dokumentacji Pacjenta.
  • W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie poniżej 24 godzin przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane odpłatne spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe odpłatne spotkanie w kolejnym tygodniu. 
  • W przypadku niestawienia się psychoterapeuty na sesję bez wcześniejszego jej odwołania poprzedniego dnia przez terapeutę lub rejestrację, opłata za kolejną sesję wynosi 50% ceny sesji.
 1. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 2. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 3. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat. 
 4. Wizyty lekarskie i sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed wizytą jest warunkiem jej rozpoczęcia. Wizyty mogą być opłacane za pomocą przelewu na konto Centrum lub kartą / gotówką wcześniej w rejestracji.
 5. Wizyty online nieopłacone do czasu rozpoczęcia spotkania będą odwoływane przez rejestrację. 
 6. Opłaty naliczane są według cennika dostępnego na stronie internetowej Centrum oraz w rejestracji.
 7. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie, a w wypadku wyższej stopy inflacji, maksymalnie dwa razy w roku. Pacjentów uczestniczących regularnie w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum miesiąca od daty wprowadzenia nowego cennika.
 8. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 9. Psychoterapeuci korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zabezpieczających anonimowość i inne dobra osobiste pacjentów. 
 10. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu Pacjentowi w ramach współpracy w Pomorskim Centrum Psychiatrii mogą konsultować się w sprawie Pacjenta, chyba, że osoba ta nie wyrazi zgody na tego rodzaju komunikację.
 11. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe Pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.
 12. W stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 13. Zapisy regulaminu mogą być uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez Pacjenta.
POKAŻ WIĘCEJ

Napisz do nas!