Usługi

Konsultacja psychiatryczna

Konsultacja psychiatryczna to rozmowa z lekarzem specjalistą lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Celem konsultacji jest zrozumienie problemu pacjenta, ocena jego stanu zdrowia psychicznego i zaproponowanie odpowiedniego sposobu leczenia.

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży to spotkanie z lekarzem specjalistą lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, który zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób do 18 roku życia. Celem konsultacji jest poznanie problemu dziecka lub nastolatka, ocena jego stanu zdrowia psychicznego i zaproponowanie odpowiedniego sposobu leczenia.

Porada psychologiczna

Porada psychologiczna to forma pomocy udzielanej przez psychologa osobom, które mają trudności w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami życiowymi, takimi jak stres, konflikty, kryzysy, problemy emocjonalne czy osobiste. Porada psychologiczna nie jest tym samym co psychoterapia, która jest dłuższym i głębszym procesem leczenia zaburzeń psychicznych. Porada psychologiczna ma charakter krótkoterminowy i skoncentrowany na konkretnym problemie lub celu.

Porada psychologiczna dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież, podobnie jak dorośli, mogą mieć różne problemy psychiczne, które utrudniają im normalne funkcjonowanie w domu, szkole lub wśród rówieśników. Mogą to być np. lęki, fobie, depresja, zaburzenia odżywiania, agresja, nadpobudliwość, trudności w nauce czy w relacjach z innymi ludźmi. Czasem problemy te są spowodowane przez trudne sytuacje życiowe, takie jak rozwód rodziców, przeprowadzka, choroba czy śmierć bliskiej osoby.

Diagnostyka psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, w którym psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy), stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy, a także przewidywać możliwości i sposoby ich zmiany. Diagnoza psychologiczna może mieć różne cele, w zależności od potrzeb i sytuacji pacjenta.

Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń ludzkiej psychiki, która polega na stosowaniu metod psychologicznych opartych na regularnym kontakcie międzyludzkim. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami, myślami lub zachowaniami. Psychoterapia jest przeznaczona dla osób z rozpoznanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, np. stanami lękowymi, fobią, obniżonym nastrojem, drażliwością czy doświadczeniem traumatycznych wydarzeń.

Psychoterapia par

Psychoterapia par, zwana też terapią małżeńską, to forma pomocy psychologicznej skierowana do osób, które mają problemy w swoim związku. Nie muszą to być tylko małżonkowie – terapia par może być również pomocna dla par nieformalnych, które chcą poprawić jakość swojej relacji.

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna to podejście terapeutyczne, które pomaga rodzinom zrozumieć i rozwiązać problemy emocjonalne, komunikacyjne i behawioralne, które wpływają na harmonię i funkcjonowanie rodziny. W dzisiejszym świecie, gdzie stres i konflikty są nieodłącznym elementem życia, terapia rodzinna może być kluczem do zrozumienia siebie nawzajem i wzmacniania więzi rodzinnych.

Konsultacja Neurologiczna

Konsultacja neurologiczna to kluczowy element w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu nerwowego. Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego, które obejmują mózg, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe i mięśnie.

Hipnoterapia

W trakcie hipnoterapii terapeuta wprowadza pacjenta w stan hipnozy, aby pomóc mu rozwiązać problemy emocjonalne lub zmienić niekorzystne zachowania. W trakcie hipnoterapii, terapeuta może sugerować pacjentowi pozytywne zmiany w myśleniu i zachowaniu, aby pomóc mu lepiej radzić sobie z trudnościami.

E-Wizyta

Dowiedz się w jaki sposób umówić oraz opłacić wizytę online.

Wizyta domowa

Na życzenie Pacjenta możemy dojechać na wizytę na terenie Trójmiasta i najbliższych okolic, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.

Terapia Esketaminą (Spravato)

Terapia esketaminą jest nową i obiecującą metodą leczenia depresji lekoopornej, czyli takiej, która nie reaguje na standardowe leki przeciwdepresyjne. Esketamina jest dostępna pod nazwą handlową SPRAVATO i podaje się ją w formie sprayu do nosa w gabinecie lekarskim pod nadzorem specjalisty.

Consultation in English

Our clinic is pleased to announce that we now offer consultations in English. Whether you're a native speaker or prefer English as your communication medium, our team is ready to assist. Prioritize your mental health and book an English-speaking session with us today.

Leczymy

Depresja

Choroba afektywna dwubiegunowa

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia snu

Uzależnienia

Zaburzenia otępienne

Schizofrenia

Poznajmy się!

Nasze poradnie powstały jako odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną i psychologiczną

Dokładamy wszelkich starań, by nasza kadra medyczna i psychoterapeutyczna leczyła zgodnie z najnowszymi osiągnięciami i odkryciami nauk medycznych

"Można uzyskać fachową i skuteczną pomoc. Osobiście polecam."
Robert
"Polecam wszystkim, którzy potrzebują pomocy."
Elżbieta
"Chciałbym podziękować za pomoc i zaangażowanie całemu personelowi. Polecam!"
Jerzy
„Wszystko ok, bardzo profesjonalny personel i lekarze. Nie mam żadnych zastrzeżeń.”
Marysia

Nasz zespół

Ponad

Lekarzy i terapeutów
0

Ponad

Pacjentów
0

Ponad

Wizyt
0

Napisz do nas!

Regulamin podmiotu leczniczego

Przed umówieniem wizyty w naszych placówkach prosimy o zapoznanie się z naszym regulaminem.

 1. Pomorskie Centrum Psychiatrii jest prywatną poradnią zdrowia psychicznego. Świadczenia są realizowane odpłatnie.
 2. Spotkania terapeutyczne oraz wizyty lekarskie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu w rejestracji lub za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl
 3. Terminy sesji regularnej psychoterapii są ustalane bezpośrednio z terapeutą lub w rejestracji.
 4. Zmiany terminu wizyty, wizyty pierwszorazowe oraz wizyty kolejne są potwierdzane przez rejestrację. Przypomnienie o wizycie jest wysyłane dwa dni wcześniej (w przypadku terminów poniedziałkowych, wtorkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy) w formie wiadomości SMS lub telefonicznie. Uwaga! brak wiadomości SMS nie oznacza, że wizyta została odwołana, może wynikać z przyczyn technicznych. 
 5. Przed pierwszą wizytą Pacjent wypełnia w rejestracji formularz danych osobowych i podpisuje zgody RODO. 
 6. Dzieci i młodzież do 18 roku życia na wizyty zgłaszają się w obecności   rodzica / opiekuna prawnego / przedstawiciela ustawowego, który przed wizytą wyraża na nią pisemną zgodę. 
 7. Pacjent, który umówił wizytę zobowiązany jest do jej potwierdzenia lub odwołania co najmniej 24 godziny przed terminem wizyty (w przypadku terminów poniedziałkowych oraz następujących po dniu świątecznym – w ostatni poprzedzający je dzień roboczy). Brak potwierdzenia wizyty, czy też brak możliwości skontaktowania się z Pacjentem może skutkować jej anulowaniem.
 8. Nie odwołanie wizyty w czasie co najmniej 24 godzin przed jej terminem jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Nie pojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 9. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia, jednocześnie z koniecznością wniesienia 100% opłaty.
 10. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską / rodzinną zjawia się tylko jeden z partnerów lub nie wszyscy członkowie rodziny, wizyta jest płatna tak, jak była zaplanowana jako partnerska / rodzinna. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą / rodziną, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności wszystkich osób biorących udział w terapii, co nie zwalnia z opłaty za sesję.
 11. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności:
  • Zaplanowane po rozpoczęciu psychoterapii cykliczne spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  • Wizyty i sesje psychoterapeutyczne, które nie odbywają się z powodu nieobecności lekarza / terapeuty nie wymagają opłacenia 
  • W wypadku chęci odwołania terminu spotkania psychoterapeutycznego lub wizyty lekarskiej informacja na ten temat musi być przekazana rejestracji w godzinach pracy Centrum (dni robocze godz. 9:00-21:00). 
  • Wizyty, które odbywają się w poniedziałek mogą być odwołane:
   I) e-mailem oraz telefonicznie / SMSem w poprzedzający piątek do godz. 21:00 na numer kom. 574410166 (Gdańsk-Oliwa) / 574410155 (Gdynia)
   albo
   II) za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl co najmniej 24 godziny przed wizytą.
  • Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej lub wizyty lekarskiej w czasie krótszym niż 24 godziny, lub nie stawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu terapeuty lub lekarza.
  • Odwołanie terminu sesji psychoterapeutycznej według powyższych zasad jest odpłatne niezależnie od wydarzeń losowych, takich jak np. trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.  
  • W przypadku nagłego zachorowania lub nałożenia izolacji z powodu zakażenia COVID-19 sprawy nieobecności lub odwołania wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny rozpatrujemy indywidualnie po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego / wyniku testu (antygenowego / PCR) do wglądu lekarza, terapeuty prowadzącego lub kierownika Centrum. Zaświadczenia / wyniki dołączane są do dokumentacji Pacjenta.
  • W przypadku odwołania sesji przez psychoterapeutę w terminie poniżej 24 godzin przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane odpłatne spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe odpłatne spotkanie w kolejnym tygodniu. 
  • W przypadku niestawienia się psychoterapeuty na sesję bez wcześniejszego jej odwołania poprzedniego dnia przez terapeutę lub rejestrację, opłata za kolejną sesję wynosi 50% ceny sesji.
 1. Dokumentacja medyczna i psychoterapeutyczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie Centrum, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 2. Psychoterapeuci i Pacjenci Centrum będący w relacji psychoterapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i ustalonego kontraktu terapeutycznego. Kontrakt terapeutyczny zawierany jest bezpośrednio z psychoterapeutą, ustnie lub pisemnie, a jego zasady mogą nieznacznie zmodyfikować niniejszy regulamin.
 3. Ustawowe dni świąteczne są wolne od pracy i opłat. 
 4. Wizyty lekarskie i sesje psychoterapii, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed wizytą jest warunkiem jej rozpoczęcia. Wizyty mogą być opłacane za pomocą przelewu na konto Centrum lub kartą / gotówką wcześniej w rejestracji.
 5. Wizyty online nieopłacone do czasu rozpoczęcia spotkania będą odwoływane przez rejestrację. 
 6. Opłaty naliczane są według cennika dostępnego na stronie internetowej Centrum oraz w rejestracji.
 7. Opłaty za usługi dostępne w Centrum mogą ulegać zmianie. Zmiany w cenniku nie są częstsze niż raz do roku przy utrzymywaniu się stopy inflacji poniżej 5% rocznie, a w wypadku wyższej stopy inflacji, maksymalnie dwa razy w roku. Pacjentów uczestniczących regularnie w psychoterapii zmiana opłaty za sesje terapeutyczne obejmuje po okresie minimum miesiąca od daty wprowadzenia nowego cennika.
 8. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 9. Psychoterapeuci korzystają z superwizji, z zachowaniem zasad zabezpieczających anonimowość i inne dobra osobiste pacjentów. 
 10. Specjaliści udzielający świadczeń zdrowotnych temu samemu Pacjentowi w ramach współpracy w Pomorskim Centrum Psychiatrii mogą konsultować się w sprawie Pacjenta, chyba, że osoba ta nie wyrazi zgody na tego rodzaju komunikację.
 11. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których lekarz / psychoterapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe Pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.
 12. W stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w Centrum i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 13. Zapisy regulaminu mogą być uaktualniane przez kierownictwo Centrum. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez Pacjenta.
POKAŻ WIĘCEJ