Psychoterapia

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń ludzkiej psychiki, która polega na stosowaniu metod psychologicznych opartych na regularnym kontakcie międzyludzkim. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, rozwojowi relacji i umiejętności społecznych, oraz radzeniu sobie z trudnymi emocjami, myślami lub zachowaniami. Psychoterapia jest przeznaczona dla osób z rozpoznanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, np. stanami lękowymi, fobią, obniżonym nastrojem, drażliwością czy doświadczeniem traumatycznych wydarzeń.

Istnieje wiele różnych nurtów psychoterapeutycznych, które opierają się na różnych teoriach i technikach pomocy. Niektóre z nich to:

  • CBT (terapia poznawczo-behawioralna) – polega na zmianie negatywnych przekonań i schematów myślenia, które wpływają na emocje i zachowania. Celem jest nauczenie się bardziej racjonalnego i konstruktywnego sposobu postrzegania siebie i świata. Terapia ta jest skuteczna w leczeniu m.in. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania czy uzależnień.
  • Terapia psychodynamiczna – polega na odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych konfliktów i motywów, które kształtują osobowość i wpływają na problemy życiowe. Celem jest uświadomienie sobie własnych potrzeb i uczuć oraz poprawa relacji z innymi ludźmi. Terapia ta jest skuteczna w leczeniu m.in. zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych czy zaburzeń psychosomatycznych.
  • Terapia Gestalt – polega na skupieniu się na aktualnym doświadczeniu i świadomości siebie oraz otoczenia. Celem jest rozwój własnego potencjału i odpowiedzialności za własne życie. Terapia ta jest skuteczna w leczeniu m.in. niskiego poczucia własnej wartości, problemów z wyrażaniem emocji czy braku sensu życia.
  • Hipnoterapia – polega na wykorzystaniu stanu zmienionej świadomości (hipnozy), w którym pacjent jest bardziej podatny na sugestie terapeuty. Celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w postrzeganiu, myśleniu lub zachowaniu. Terapia ta jest skuteczna w leczeniu m.in. zaburzeń osobowosći, depresji, lęków, fobii, bólu przewlekłego, uzależnień, traum czy nadwagi.

    Psychoterapię można prowadzić indywidualnie, grupowo lub rodzinnie, w zależności od potrzeb i preferencji pacjenta. Psychoterapię można również łączyć z leczeniem farmakologicznym lub innymi formami pomocy.

Aby skorzystać z psychoterapii, należy zgłosić się do odpowiedniego psychoterapeuty, czasami psychoterapię zaproponuje również lekarz psychiatra. Specjalista oceni stan zdrowia psychicznego pacjenta i zaproponuje odpowiednią formę psychoterapii. Wizyta trwa zazwyczaj 50-60 minut.

Psychoterapię może prowadzić osoba, która ma odpowiednie wykształcenie i certyfikat psychoterapeuty lub pracuje pod nadzorem osoby z takim certyfikatem. Nasi psychoterapeuci regularnie korzystają z superwizji.

Gdynia Karwiny

574 410 155

ul. Wschodnia 1C/16
81-575 Gdynia

Gdańsk Oliwa

574 410 166

ul. Opata Jacka Rybińskiego 24/9
80-320 Gdańsk

Gdańsk Aniołki

574 410 044

ul. Śniadeckich 27/3
80-204 Gdańsk